Thủ tục chuyển đổi Công ty Cổ phần sang Công ty TNHH Một thành viên

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tổ chức lại doanh nghiệp bằng hình thức chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH một thành viên. Chúng tôi – Công ty Luật TNHH Inteco gửi tới Quý khách hàng dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần sang công ty TNHH một thành viên với những nội dung cơ bản như sau:

thủ tục thành lập văn phòng đại diện

Căn cứ pháp lý

Theo Điều 197 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên bằng các phương thức: (i) Một cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp tương ứng của tất cả các cổ đông còn lại; (ii) Một tổ chức hoặc cá nhân không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty; (iii) Công ty chỉ còn lại một cổ đông trong thời gian vượt quá thời hạn yêu cầu số lượng tối thiểu công ty cổ phần.

Điều 25 khoản 4 Nghị định 78/2014/NĐ-CP quy định về trình tự đăng ký doanh nghiệp đối với các trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp từ công ty cổ phần sang công ty TNHH một thành viên.

Phạm vi công việc của Công ty Luật TNHH Inteco

Tư vấn các quy định của pháp luật và các vấn đề có liên quan đến việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Soạn thảo các tài liệu/hồ sơ cần thiết để thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Thay mặt Công ty nộp hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết hồ sơ.

Thay mặt Công ty thực hiện thủ tục đăng Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và đăng Thông báo sử dụng mẫu dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thay mặt Công ty thực hiện thủ tục hủy con dấu cũ của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Thay mặt Công ty nhận kết quả đăng ký kinh doanh, giấy biên nhận đã nộp hồ sơ thông báo mẫu dấu, thông báo hủy con dấu tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Kết quả đạt được

Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH một thành viên mới thành lập;

Bản gốc Giấy biên nhận công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Bản gốc Giấy biên nhận đã nộp hồ sơ công bố mẫu dấu;

Con dấu pháp nhân của công ty TNHH một thành viên mới thành lập.

Lưu ý:

Công ty phải thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần hoặc kể từ ngày xảy ra trường hợp công ty chỉ còn lại một cổ đông trong thời gian vượt quá thời hạn yêu cầu số lượng tối thiểu công ty cổ phần.

Công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể