Thủ tục chuyển đổi Công ty Cổ phần sang Công ty TNHH

Chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH hai thành viên trở lên là một trong những hình thức tổ chức lại doanh nghiệp được sử dụng phổ biến. Chúng tôi – Công ty luật TNHH Inteco xin gửi tới Quý khách hàng dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần sang công ty TNHH hai thành viên với nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ pháp lý

Theo Điều 198 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên bằng các phương thức: (i) Chuyển đổi thành công ty TNHH mà không huy động thêm hoặc chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác; (ii) Chuyển đổi thành công ty TNHH đồng thời với huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn; (iii) Chuyển đổi thành công ty TNHH đồng thời với chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần của toàn bộ hoặc một phần cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn; (iv) Chuyển đổi thành công ty TNHH kết hợp các phương thức nêu trên.

Điều 25 Nghị định 78/2014/NĐ-CP quy định về trình tự đăng ký doanh nghiệp đối với các trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp từ công ty cổ phần sang công ty TNHH hai thành viên.

Phạm vi công việc của Công ty Luật TNHH Inteco

Tư vấn các quy định của pháp luật và các vấn đề có liên quan đến việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Soạn thảo các tài liệu/hồ sơ cần thiết để thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Thay mặt Công ty nộp hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết hồ sơ.

Thay mặt Công ty thực hiện thủ tục đăng Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và đăng Thông báo sử dụng mẫu dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thay mặt Công ty thực hiện thủ tục hủy con dấu cũ của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Thay mặt Công ty nhận kết quả đăng ký kinh doanh, giấy biên nhận đã nộp hồ sơ thông báo mẫu dấu, thông báo hủy con dấu tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Kết quả đạt được

Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH hai thành viên mới thành lập;

Bản gốc Giấy biên nhận công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Bản gốc Giấy biên nhận đã nộp hồ sơ công bố mẫu dấu;

Con dấu pháp nhân của công ty TNHH hai thành viên mới thành lập.

Lưu ý:

Công ty phải thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi.

Công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể