Thủ tục chuyển đổi Công ty TNHH Một thành viên sang Công ty TNHH hai thành viên trở lên

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SANG CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN

Xuất phát từ nhu cầu thực tế muốn tái cơ cấu lại doanh doanh nghiệp thông qua hoạt động chuyển đổi loại hình của các doanh nghiệp hiện nay, chúng tôi gửi tới Quý khách hàng dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH một thành viên sang công ty TNHH hai thành viên do chúng tôi cung cấp như sau:

Căn cứ pháp lý

Theo Điều 77 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì công ty TNHH một thành viên có thể chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên bằng hai phương thức: (i) Chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, cho, tặng một phần sở hữu của mình tại công ty cho một hoặc một số người khác; (ii) Công ty huy động thêm vốn góp từ một hoặc một số người khác.

Điều 25 khoản 1 Nghị định 78/2014/NĐ-CP quy định về thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với các trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp từ Công ty TNHH một thành viên sang Công ty TNHH hai thành viên.

Phạm vi công việc của Công ty Luật TNHH Inteco

Tư vấn các quy định của pháp luật và các vấn đề có liên quan đến việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Soạn thảo các tài liệu/hồ sơ cần thiết để thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Thay mặt Công ty nộp hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết hồ sơ.

Thay mặt Công ty thực hiện thủ tục đăng Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và đăng Thông báo sử dụng mẫu dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thay mặt Công ty thực hiện thủ tục hủy con dấu cũ của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Thay mặt Công ty nhận kết quả đăng ký kinh doanh, giấy biên nhận đã nộp hồ sơ thông báo mẫu dấu, thông báo hủy con dấu tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Kết quả đạt được

Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH hai thành viên mới thành lập;

Bản gốc Giấy biên nhận công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Bản gốc Giấy biên nhận đã nộp hồ sơ công bố mẫu dấu;

Con dấu pháp nhân của công ty TNHH hai thành viên mới thành lập.

Lưu ý:

Công ty phải thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng, tặng cho hoặc kết nạp thành viên mới.