.
.
.
"Chúng tôi hiểu rằng, ngày nay doanh nghiệp đang đương đầu với quá nhiều thử thách và rủi ro, mà một trong những thử thách lớn nhất là về pháp lý, bởi pháp lý là phương tiện đảm bảo cho sự giao dịch thành công, nhưng cũng là công cụ của cạnh tranh. Sứ mệnh của chúng tôi là đồng hành và làm chỗ dựa vững chắc của doanh nghiệp, doanh nhân vững bước tiến ra biển lớn bằng cách tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân nhận biết các rủi ro, tìm ra giải pháp khắc chế rủi ro và đạt tới những giải pháp hữu hiệu cho việc kinh doanh". Luật sư Hà Huy Phong - Giám đốc Công ty Luật TNHH Inteco
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
==================================================================================================================================================

Tư vấn đầu tư

Dịch vụ tư vấn đầu tư

Mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ

Mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ

Người cư trú là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ tại một tổ chức tín dụng được phép để ...

Đọc thêm...

Tư vấn thủ tục thẩm tra dự án đầu tư

Tư vấn thủ tục thẩm tra dự án đầu tư  

1. Các dự án thuộc diện phải thẩm tra

  • Dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên;
  • Dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo Điều 29 Luật Đầu tư và Danh mục lĩnh...
Đọc thêm...

Tư vấn thủ tục đăng ký đầu tư

Tư vấn thủ tục đăng ký đầu tư

Các dự án đầu tư trực tiếp có vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam phải tiến hành thủ tục đăng ký hay thẩm tra đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền tại Việt Nam để được cấp Giấy chứng nhận đầ...

Đọc thêm...

Giới thiệu các hình thức đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư và thẩm quyền cấp phép đầu tư

Theo Luật Đầu tư và các văn bản pháp luật hiện hành, nhà đầu tư có thể lựa chọn một trong số các hình thức đầu tư như sau:

1. Đầu tư trực tiếp

Đầu tư trực tiếp là hình thức đầu tư do nhà đầu tư bỏ vốn đ...

Đọc thêm...

Dịch vụ thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

(i) Một số lưu ý ban đầu

- Thương nhân nước ngoài là thương nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc được pháp luật nước ngoài công nhận. Thương nhân nước ngoài...

Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

(i) Một số lưu ý ban đầu:

-         Thương nhân nước ngoài là thương nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc được pháp...

Dịch vụ thành lập Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Áp dụng đối với doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh)

  (i) Một số lưu ý ban đầu:

  • Theo quy định tại Điều 50 Luật Đầu tư năm 2005, “Nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư...

Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài

1. Phát thanh, truyền hình.

2. Sản xuất, xuất bản và phân phối các sản phẩm văn hoá.

3. Khai thác, chế biến khoáng sản.

4. Thiết lập hạ tầng mạng viễn thông, truyền dẫn phát sóng, cung cấp dịch vụ viễn t...