Hình thức đầu tư theo Hợp đồng PPP

Theo quy định tại Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam khi gia nhập WTO, Chính phủ Việt Nam cho phép nhà đầu tư nước ngoài được hiện diện thương mại tại Việt Nam dưới bốn hình thức gồm: Thành lập doanh nghiệp 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài; Thành lập doanh nghiệp liên doanh với nhà đầu tư trong nước; Thành lập chi nhánh trực thuộc và hoặc tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác Việt Nam (BCC).

 

Tuy nhiên, ở Quốc nội, theo quy định tại Luật Đầu tư 2014 thì Chính phủ Việt Nam cho phép nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam có quyền lựa chọn một trong số các hình thức đầu tư sau: Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế; Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP; Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

 

So sánh hai văn kiện nêu trên, có thể thấy giữa Luật Đầu tư 2014 và Biểu cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO có sự khác biệt. Cụ thể, theo nội dung Biểu cam kết dịch vụ thì Chính phủ Việt Nam không có quy định về hình thức đối tác công tư (PPP), tuy nhiên theo quy định tại Luật Đầu tư 2014 và Nghị định 15/2015/NĐ-CP thì Chính phủ Việt Nam cho phép nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam dưới hình thức Hợp đồng PPP.

 

Như vậy, trường hợp nhà đầu tư nước ngoài (là thành viên WTO) muốn lựa chọn hình thức đầu tư theo Hợp đồng PPP khi đầu tư vào Việt Nam thì có được chấp thuận hay không?

 

Về mặt nguyên tắc, biểu cam kết dịch vụ gia nhập WTO được xây dựng trên nguyên tắc “chọn cho” điều này có nghĩa là Chính phủ Việt Nam chỉ có nghĩa vụ phải đồng mở cửa thị trường cho các dịch vụ và các hình thức hiện diện thương mại mà Việt Nam đã cam kết. Đối với bất kỳ dịch vụ/ hình thức hiện diện thương mại nào không có quy định thì Chính Phủ Việt Nam có quyền từ chối cấp phép đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài.

 

Theo quy định tại Điều 4 Luật Đầu tư 2014, trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế đó. Như vậy, về mặt nguyên tắc thì nhà đầu tư phải áp dụng các quy định tại biểu cam kết dịch vụ gia nhập WTO.

 

Theo kinh nghiệm và thực tiễn cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư, xử lý các thủ tục đầu tư nước ngoài của chúng tôi, có thể thấy rằng trên thực tế trường hợp hình thức hiện diện thương mại chưa được Việt Nam cam kết tại biểu cam kết dịch vụ nhưng lại được quy định tại văn bản luật chuyên ngành thì trường hợp nhà đầu tư đáp ứng được các điều kiện về vốn, năng lực kinh nghiệm...thì cơ quan cấp phép đầu tư vẫn cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

 

Ls. Đậu Thị Hoa – Công ty Luật TNHH Inteco

 

Banner