Nhà hàng phải đặt biển hiệu như thế nào?

Thưa Luật sư, Công ty chúng tôi hiện có hai nhà hàng đặt ở hai quận nội thành của Thành phố Hà Nội. Mỗi nhà hàng được đăng ký là một địa điểm kinh doanh của Công ty, và được đặt biển ghi ghi toàn bộ bằng Tiếng Nhật Bản. Cơ quan Công an kiểm tra và yêu cầu chúng tôi phải thay đổi lại cách ghi biển hiệu, bắt ghi bằng Tiếng Việt. Luật sư có thể cho chúng tôi biết là quy định pháp luật nào quy định về viết và đặt tên biển hiệu không?

 

Trả lời:

 

Chào bạn.

 

Về vấn đề bản hỏi, chúng tôi xin được trả lời như sau:

 

Theo quy định tại khoản 2, Điều 38 Luật Doanh nghiệp, thì “Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành”.

 

Nhà hàng của bản là một địa điểm kinh doanh, do đó, cần phải tuân thủ quy định tại khoản 2, Điều 38 nêu trên.

 

Bên cạnh đó, Chương VI, Quy chế Hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (Ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày  06  tháng  11  năm 2009 của Chính phủ) có quy định về việc viết và đặt tên biển hiệu như sau:

 

Điều 22. Các hình thức biển hiệu

 

Việc viết, đặt, treo, dán, dựng, lắp biển hiệu, sau đây gọi chung là viết, đặt biển hiệu, tại trụ sở, nơi kinh doanh của tổ chức, cá nhân dưới các hình thức bảng, biển, hộp đèn, hệ thống đèn néon uốn chữ (neonsight) hoặc các hình thức khác, nhằm giới thiệu tên gọi, địa chỉ giao dịch của tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam không phải xin phép nhưng phải tuân theo những quy định tại Điều 23 Quy chế này.

 

Điều 23. Mỹ quan, chữ viết, vị trí và nội dung biển hiệu

 

  1. Mỹ quan, chữ viết biển hiệu

a) Biển hiệu phải bảo đảm mỹ quan;

b) Biển hiệu phải viết bằng chữ Việt Nam; trường hợp muốn thể hiện tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế, tên, chữ nước ngoài phải ghi ở phía dưới, kích thước nhỏ hơn chữ Việt Nam.

 

  1. Vị trí biển hiệu:

 

Biển hiệu chỉ được viết, đặt sát cổng, hoặc mặt trước của trụ sở hoặc nơi kinh doanh của tổ chức, cá nhân; mỗi cơ quan, tổ chức chỉ được viết, đặt một biển hiệu tại cổng; tại trụ sở hoặc nơi kinh doanh độc lập với tổ chức, cá nhân khác chỉ viết, đặt một biển hiệu ngang và không quá hai biển hiệu dọc.

 

  1. Nội dung biển hiệu:

a) Tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có);

b) Tên gọi đầy đủ bằng chữ Việt Nam đúng với quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp;

c) Loại hình doanh nghiệp hoặc hợp tác xã;

d) Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính (đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ);

đ) Địa chỉ giao dịch, số điện thoại (nếu có);

e) Trên biển hiệu được thể hiện biểu tượng (logo) đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền, diện tích logo không quá 20% diện tích biển hiệu, không được thể hiện thông tin, hình ảnh quảng cáo cho bất cứ loại hàng hóa, dịch vụ nà

 

Chúng tôi hy vọng rằng, các thông tin trên sẽ hữu ích cho bạn trong quá trình làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và tuân thủ pháp luật của Doanh nghiệp. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật.