Trong công ty hợp danh giám đốc có bắt buộc phải là thành viên của công ty hay có thể thuê người bên ngoài làm giám đốc cho công ty không?

Một bạn đọc gửi yêu cầu tư vấn thông qua website của Công ty Luật TNHH Inteco với nội dung như sau: Trong công ty hợp danh giám đốc có bắt buộc phải là thành viên của công ty hay có thể thuê người bên ngoài làm giám đốc cho công ty ạ? mong các luật sư giải đáp giúp.

 

Luật sư trả lời:

 

Liên quan đến yêu cầu tư vấn của bạn về việc giám đốc của công ty hợp danh có bắt buộc phải là thành viên của công ty hay có thể thuê người bên ngoài làm giám đốc, chúng tôi xin có một số ý kiến như sau:

 

Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành không có quy định trực tiếp về việc giám đốc của công ty hợp danh có bắt buộc là thành viên công ty hay có thể thuê người bên ngoài làm giám đốc. Tuy nhiên, các quy định gián tiếp trong Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã cho thấy giám đốc của công ty hợp danh phải là thành viên hợp danh, cụ thể:

 

Khoản 2 Điều 179 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định: “Trong điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, thành viên hợp danh phân công nhau đảm nhiệm các chức danh quản lý và kiểm soát công ty”. Theo quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014, người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm thành viên hợp danh, chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc…

 

Từ các quy định nêu trên cho phép suy luận rằng, đối với công ty hợp danh, các chức danh quản lý trong doanh nghiệp, trong đó có chức danh giám đốc, đều do các thành viên hợp danh phân công đảm nhiệm mà không được phép chuyển giao cho người không phải là thành viên hợp danh. Điều này là hoàn toàn phù hợp với bản chất của công ty hợp danh và thành viên hợp danh, bởi lẽ công ty hợp danh được thành lập dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, uy tín nghề nghiệp và sự hiểu biết về lĩnh vực hoạt động của các thành viên hợp danh. Vì thế, để đảm bảo lợi ích của các thành viên hợp danh, thành viên hợp danh phải là người trực tiếp tiến hành quản lý và tổ chức hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty.

 

Như vậy, giám đốc công ty hợp danh chỉ có thể là thành viên hợp danh mà không được thuê người bên ngoài.

 

 Trân trọng,

 

Tổ tư vấn doanh nghiệp