Tư vấn về xây dựng trang thông tin điện tử tổng hợp

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đang vận hành website đăng tải nhiều thông tin giới thiệu về dịch vụ, hàng hoá của mình và tranh thủ đăng tải thêm một số bài viết lấy từ các website báo chí khác. Tuy vậy, những hành động như vậy có thể không phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

 

Để doanh nghiệp có thêm thông tin và lựa chọn được giải pháp phù hợp, Công ty luật Inteco xin cung cấp một số thông tin như sau:

 

Theo quy định của pháp luật hiện hành, các website được chia thành một số loại với cơ chế pháp lý khác nhau gồm: (i) Trang thông tin điện tử (website), và (ii) Mạng xã hội.

 

Trong đó, trang thông tin điện tử (website) là hệ thống thông tin dùng để thiết lập một hoặc nhiều trang thông tin được trình bày dưới dạng ký hiệu, số, chữ viết, hình ảnh, âm thanh và các dạng thông tin khác phục vụ cho việc cung cấp và sử dụng thông tin trên Internet.


Trang thông tin điện tử được phân loại như sau:

 

Loại thứ nhất: Báo điện tử dưới hình thức trang thông tin điện tử.

 

Loại thứ hai: Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin chính thức và ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó.

 

Loại thứ ba: Trang thông tin điện tử nội bộ là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, dịch vụ, sản phẩm, ngành nghề và thông tin khác phục vụ cho hoạt động của chính cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó và không cung cấp thông tin tổng hợp.

 

Loại thứ tư: Trang thông tin điện tử cá nhân là trang thông tin điện tử do cá nhân thiết lập hoặc thiết lập thông qua việc sử dụng dịch vụ mạng xã hội để cung cấp, trao đổi thông tin của chính cá nhân đó, không đại diện cho tổ chức hoặc cá nhân khác và không cung cấp thông tin tổng hợp.

 

Loại thứ năm: Trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình, thương mại, tài chính, ngân hàng, văn hóa, y tế, giáo dục và các lĩnh vực chuyên ngành khác và không cung cấp thông tin tổng hợp.

 

Mạng xã hội (social network) là hệ thống thông tin cung cấp cho cộng đồng người sử dụng mạng các dịch vụ lưu trữ, cung cấp, sử dụng, tìm kiếm, chia sẻ và trao đổi thông tin với nhau, bao gồm dịch vụ tạo trang thông tin điện tử cá nhân, diễn đàn (forum), trò chuyện (chat) trực tuyến, chia sẻ âm thanh, hình ảnh và các hình thức dịch vụ tương tự khác.

 

[FYI: Trên thực tế, các doanh nghiệp vẫn hay lách luật bằng cách đăng ký giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp, vì loại hình này có thể copy bài từ nhiều nguồn khác về để đăng lại trên website của doanh nghiệp đó, mà thủ tục không quá phức tạp. Tuy nhiên, cách này không đảm bảo là đúng với quy định pháp luật 100%. Hơn nữa, các thức này chỉ áp dụng được với các doanh nghiệp trong nước, đối với doanh nghiệp FDI, chúng tôi chưa thấy doanh nghiệp nào đăng ký thành công vì vướng vào ngành nghề kinh doanh, mà cụ thể là: để có thể đăng ký được Trang thông tin điện tử tổng hợp, cần có ngành nghề “Cổng thông tin”, tuy nhiên, ngành nghề này không nằm trong biểu cam kết gia nhập WTO nên doanh nghiệp FDI không thể đăng ký được, do đó, không đủ điều kiện để đăng ký Trang thông tin điện tử tổng hợp].