Xử phạt Công ty đi tù như thế nào? Nhân viên đi tù hay xếp?

Xử phạt Công ty đi tù như thế nào? Nhân viên đi tù hay xếp?

 

Bộ Luật Hình sự mới 2015 có hiệu lực kể từ thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2016. Một trong những điểm mới của Bộ Luật mới là việc truy cứu trách nhiệm pháp nhân. Điều đó có nghĩa là Công ty vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Quy định này là điều chưa từng có trong quá khứ. Từ trước tới nay, theo Luật Việt Nam thì chỉ có cá nhân mới có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà pháp nhân không thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

 

Chính vì có quy định mới đó, nên phát sinh nhiều cách hiểu và có nhiều câu hỏi mà các Luật sư tư vấn pháp luật của chúng tôi đã gặp phải.

 

Thông thường, nhiều người vẫn có cách hiểu đơn giản, bị truy cứu trách nhiệm hình sự là có thể sẽ phải bị vào tù. Tuy nhiên, nếu Công ty bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị xử lý hình sự như thế nào. Thậm chí có nhiều khách hàng hỏi chúng tôi là nếu bị xử lý hình sự thì Công ty phải đi tù như thế nào. Giám đốc phải vào tù hay toàn bộ cán bộ nhân viên của Công ty phải vào tù ngồi.

 

Trên thực tế thì cách hiểu như nêu trên là chưa chính xác.

 

Theo quy định chung thì các hình phạt đối với pháp nhân, cá nhân phạm tội sẽ bao gồm hình phạt chính và hình phạt bổ sung.

 

Hình phạt chính áp dụng đối với người phạm tội gồm: Cảnh cáo; Phạt tiền; Cải tạo không giam giữ; Trục xuất; Tù có thời hạn; Tù chung thân; Tử hình (K1, DD32, BLHS).

 

Hình phạt bổ sung áp dụng đối với người phạm tội gồm: Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; Cấm cư trú; Quản chế; Tước một số quyền công dân; Tịch thu tài sản; Phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính; Trục xuất, khi không áp dụng là hình phạt chính (K2, Đ32, BLHS).

 

Đối với pháp nhân, hình phạt chính bao gồm: Phạt tiền; Đình chỉ hoạt động có thời hạn; Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn (K1, Đ33, BLHS); và hình phạt bổ sung gồm: Cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định; Cấm huy động vốn; Phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính (K2, Đ33, BLHS).

 

Nhìn vào các hình thức xử phạt trên đây, chúng ta có thể thấy rằng, không có biện pháp xử phạt tù đối với pháp nhân.

 

Do đó, nếu doanh nghiệp thực hiện hành vi phạm tội và bị xử lý hình sự thì không bị áp dụng hình phạt tù.